Looking to buy or sell Төрөл бүрийн Шилэн? List your company on Macro Market.

Төрөл бүрийн Шилэн дээд экспортлогчид Хятад улс ($1.7 тэрбум), АНУ-ын ($1.08 тэрбум), Герман ($1.06 тэрбум), Япон ($497 сая сая) болон Өмнөд Солонгос ($433 сая сая) юм. Шилдэг импортлогч АНУ-ын ($1.2 тэрбум), Хятад улс ($950 сая сая), Герман ($607 сая сая), Канад ($524 сая сая) болон Франц ($458 сая сая) байдаг.

Төрөл бүрийн Шилэн нь Хэрэв бүх дугтуйг, булцуу, хоолой, гэрэлтүүлэг, электрон цорго, утас гэж нэрлэдэг.

Төрөл бүрийн Шилэн нь 4 оронтой SITC бүтээгдэхүүн.

Төрөл бүрийн Шилэн Trade

More on Төрөл бүрийн Шилэн from our other sites