Looking to buy or sell Үлээлгэн Шилэн? List your company on Macro Market.

Үлээлгэн Шилэн дээд экспортлогчид Кени ($732), Свазиланд ($176) болон Мозамбик ($19) юм. Шилдэг импортлогч Уганда ($732), Мозамбик ($176) болон Свазиланд ($19) байдаг.

Үлээлгэн Шилэн нь орж ирсэн, зурсан гэж нэрлэдэг.

Үлээлгэн Шилэн нь 4 оронтой SITC бүтээгдэхүүн.

Үлээлгэн Шилэн Trade

More on Үлээлгэн Шилэн from our other sites