Looking to buy or sell Дэвтэр? List your company on Macro Market.

Дэвтэр дээд экспортлогчид Хятад улс ($1.52 тэрбум), Герман ($250 сая сая), Мексик ($180 сая сая), Ливан ($176 сая сая) болон АНУ-ын ($167 сая сая) юм. Шилдэг импортлогч АНУ-ын ($1.04 тэрбум), Герман ($305 сая сая), Нэгдсэн Вант Улс ($304 сая сая), Франц ($208 сая сая) болон Канад ($159 сая сая) байдаг.

Дэвтэр нь нягтлан бодох бүртгэлийн ном, бүртгэл, хүлээн авсан ном, бичиг Сансрын зураг, санамж бичиг, тэмдэглэл, цомог, хавтас, файл углааш, хэлбэр, бичгийн хэрэгсэл, цаас, углааш гэж нэрлэдэг.

Дэвтэр нь 4 оронтой SITC бүтээгдэхүүн.

Дэвтэр Trade

More on Дэвтэр from our other sites