Looking to buy or sell Цаасны? List your company on Macro Market.

Цаасны дээд экспортлогчид Мексик ($78.6 мянган), Гана улс ($77.5 мянган), Сенегал ($20.7 мянган), Уганда ($6.48 мянган) болон Зааны Ясан Эрэг улсын ($549) юм. Шилдэг импортлогч Белиз ($78.6 мянган), Зааны Ясан Эрэг улсын ($77.5 мянган), Мали ($21.2 мянган) болон Бурунди ($6.48 мянган) байдаг.

Цаасны нь Цаасан гэж нэрлэдэг.

Цаасны нь 4 оронтой SITC бүтээгдэхүүн.

Цаасны Trade

More on Цаасны from our other sites