Идээлсэн үслэг арьсны

Looking to buy or sell Идээлсэн үслэг арьсны? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Идээлсэн үслэг арьсны? List your company on Macro Market.

Идээлсэн үслэг арьсны дээд экспортлогчид Хятад улс ($95.7 сая), Итали ($89.6 сая), Испани ($58.2 сая), Хонг Конгийн ($51 сая) болон Турк ($49.3 сая) юм. Шилдэг импортлогч Хятад улс ($113 сая), Итали ($82.5 сая), Хонг Конгийн ($73.1 сая), Грек ($69.4 сая) болон Герман ($51.5 сая) байдаг.

Идээлсэн үслэг арьсны нь 4 оронтой SITC бүтээгдэхүүн.

Идээлсэн үслэг арьсны Trade

More on Идээлсэн үслэг арьсны from our other sites