Looking to buy or sell Бэлэн Арьс? List your company on Macro Market.

Бэлэн Арьс дээд экспортлогчид Итали ($350 сая сая), Өмнөд Солонгос ($28.9 сая сая), Бразил ($27.6 сая сая), Испани ($25.4 сая сая) болон АНУ-ын ($14.6 сая сая) юм. Шилдэг импортлогч Испани ($64.3 сая сая), Хятад улс ($63.9 сая сая), Мексик ($51.7 сая сая), Румын ($42.3 сая сая) болон Португал ($32.1 сая сая) байдаг.

Бэлэн Арьс нь хувцасласан гэж нэрлэдэг.

Бэлэн Арьс нь 4 оронтой SITC бүтээгдэхүүн.

Бэлэн Арьс Trade

More on Бэлэн Арьс from our other sites