Looking to buy or sell Полиэфир? List your company on Macro Market.

Полиэфир дээд экспортлогчид Хятад улс ($4.94 тэрбум), АНУ-ын ($3.86 тэрбум), Өмнөд Солонгос ($3.62 тэрбум), Герман ($3.36 тэрбум) болон Япон ($2.63 тэрбум) юм. Шилдэг импортлогч Хятад улс ($5.67 тэрбум), Герман ($2.83 тэрбум), АНУ-ын ($2.49 тэрбум), Итали ($1.75 тэрбум) болон Франц ($1.52 тэрбум) байдаг.

Полиэфир нь alkyds, хавтан, кино, хуудас, ялтас, тууз, хог хаягдал, хаягдал гэж нэрлэдэг.

Полиэфир нь 4 оронтой SITC бүтээгдэхүүн.

Полиэфир Trade

More on Полиэфир from our other sites