Төрөл бүрийн цацраг идэвхт материал

Looking to buy or sell Төрөл бүрийн цацраг идэвхт материал? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Төрөл бүрийн цацраг идэвхт материал? List your company on Macro Market.

Төрөл бүрийн цацраг идэвхт материал дээд экспортлогчид Хятад улс ($321 сая), Малайз ($166 сая), АНУ-ын ($140 сая), Япон ($98.6 сая) болон Франц ($58.7 сая) юм. Шилдэг импортлогч Япон ($245 сая), Хятад улс ($193 сая), АНУ-ын ($191 сая), Өмнөд Солонгос ($80.7 сая) болон Герман ($75.5 сая) байдаг.

Төрөл бүрийн цацраг идэвхт материал нь изотоп, торийн, уран, иттри, сканди гэж нэрлэдэг.

Төрөл бүрийн цацраг идэвхт материал нь 4 оронтой SITC бүтээгдэхүүн.

Төрөл бүрийн цацраг идэвхт материал Trade

More on Төрөл бүрийн цацраг идэвхт материал from our other sites