Гетероцагирагт нэгдлүүд

Looking to buy or sell Гетероцагирагт нэгдлүүд? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Гетероцагирагт нэгдлүүд? List your company on Macro Market.

Гетероцагирагт нэгдлүүд дээд экспортлогчид Ирланд ($11.8 тэрбум), Хятад улс ($8.05 тэрбум), Швейцарь улс ($6.29 тэрбум), Бельги ($5.46 тэрбум) болон Герман ($4.14 тэрбум) юм. Шилдэг импортлогч АНУ-ын ($12.1 тэрбум), Бельги ($6.15 тэрбум), Герман ($5.81 тэрбум), Япон ($3.03 тэрбум) болон Итали ($3 тэрбум) байдаг.

Гетероцагирагт нэгдлүүд нь нуклейн хүчил, лактамууд, эргэлтээр, химийн, нүүрс, хими гэж нэрлэдэг.

Гетероцагирагт нэгдлүүд нь 4 оронтой SITC бүтээгдэхүүн.

Гетероцагирагт нэгдлүүд Trade

More on Гетероцагирагт нэгдлүүд from our other sites