Хүчил зориулалттай монокарбоксилийн

Looking to buy or sell Хүчил зориулалттай монокарбоксилийн? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Хүчил зориулалттай монокарбоксилийн? List your company on Macro Market.

Хүчил зориулалттай монокарбоксилийн дээд экспортлогчид Хятад улс ($3.05 тэрбум), АНУ-ын ($2.69 тэрбум), Герман ($2.21 тэрбум), Бельги ($1.92 тэрбум) болон Нидерланд ($986 сая сая) юм. Шилдэг импортлогч Бельги ($1.82 тэрбум), АНУ-ын ($1.69 тэрбум), Герман ($1.57 тэрбум), Нидерланд ($1.37 тэрбум) болон Энэтхэг улс ($1.31 тэрбум) байдаг.

Хүчил зориулалттай монокарбоксилийн нь Цууны, давс, эфир, methacrylic, заншилын гэж нэрлэдэг.

Хүчил зориулалттай монокарбоксилийн нь 4 оронтой SITC бүтээгдэхүүн.

Хүчил зориулалттай монокарбоксилийн Trade

More on Хүчил зориулалттай монокарбоксилийн from our other sites