Looking to buy or sell Цагираг бус Спирт? List your company on Macro Market.

Цагираг бус Спирт дээд экспортлогчид АНУ-ын ($4.21 тэрбум), Нидерланд ($2.1 тэрбум), Герман ($1.89 тэрбум), Иран улс ($1.7 тэрбум) болон Канад ($1.46 тэрбум) юм. Шилдэг импортлогч Хятад улс ($5.71 тэрбум), Герман ($2.13 тэрбум), АНУ-ын ($1.89 тэрбум), Энэтхэг улс ($1.59 тэрбум) болон Нидерланд ($1.53 тэрбум) байдаг.

Цагираг бус Спирт нь метилийн, метанол, propanols, бутил, butanols, октил, octanols, этилен, гликол, этилийн, хувилгасан спирт, тосны, глицерол үнсэн шүлт, дериватив гэж нэрлэдэг.

Цагираг бус Спирт нь 4 оронтой SITC бүтээгдэхүүн.

Цагираг бус Спирт Trade

More on Цагираг бус Спирт from our other sites