Looking to buy or sell Цахилгаан гүйдэл? List your company on Macro Market.

Цахилгаан гүйдэл дээд экспортлогчид Франц ($3.43 тэрбум), Герман ($2.89 тэрбум), Канад ($2.26 тэрбум), Швед ($1.2 тэрбум) болон Чех улс ($1.13 тэрбум) юм. Шилдэг импортлогч АНУ-ын ($2.26 тэрбум), Швейцарь улс ($1.58 тэрбум), Франц ($1.3 тэрбум), Герман ($1.22 тэрбум) болон Испани ($1.17 тэрбум) байдаг.

Цахилгаан гүйдэл нь цахилгаан, эрчим хүч, ус, сэргээгдэх, салхи, нарны гэж нэрлэдэг.

Цахилгаан гүйдэл нь 4 оронтой SITC бүтээгдэхүүн.

Цахилгаан гүйдэл Trade

More on Цахилгаан гүйдэл from our other sites