Looking to buy or sell Хүлэр? List your company on Macro Market.

Хүлэр дээд экспортлогчид Канад ($364 сая), Герман ($207 сая), Латви улс ($188 сая), Нидерланд ($140 сая) болон Ирланд ($81.9 сая) юм. Шилдэг импортлогч АНУ-ын ($358 сая), Нидерланд ($135 сая), Франц ($91.7 сая), Герман ($85 сая) болон Итали ($73.5 сая) байдаг.

Хүлэр нь 4 оронтой SITC бүтээгдэхүүн.

Хүлэр Trade

More on Хүлэр from our other sites