Looking to buy or sell Нүүрсний? List your company on Macro Market.

Нүүрсний дээд экспортлогчид Австрали ($41.7 тэрбум), Индонез ($16.6 тэрбум), ОХУ- ($13.1 тэрбум), АНУ-ын ($10 тэрбум) болон Колумб ($6.84 тэрбум) юм. Шилдэг импортлогч Япон ($20.6 тэрбум), Энэтхэг улс ($17.8 тэрбум), Хятад улс ($16.8 тэрбум), Өмнөд Солонгос ($12.8 тэрбум) болон Герман ($3.78 тэрбум) байдаг.

Нүүрсний нь 4 оронтой SITC бүтээгдэхүүн.

Нүүрсний Trade

More on Нүүрсний from our other sites