Үргэлжилсэн нийлэг ШИРХЭГ

Looking to buy or sell Үргэлжилсэн нийлэг ШИРХЭГ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Үргэлжилсэн нийлэг ШИРХЭГ? List your company on Macro Market.

Үргэлжилсэн нийлэг ШИРХЭГ дээд экспортлогчид Япон ($151 сая), Герман ($101 сая), Өмнөд Солонгос ($79.7 сая), Португал ($68.9 сая) болон Хятад улс ($63.9 сая) юм. Шилдэг импортлогч Турк ($114 сая), АНУ-ын ($89.9 сая), Хятад улс ($73.8 сая), Индонез ($65.9 сая) болон Япон ($51.3 сая) байдаг.

Үргэлжилсэн нийлэг ШИРХЭГ нь 4 оронтой SITC бүтээгдэхүүн.

Үргэлжилсэн нийлэг ШИРХЭГ Trade

More on Үргэлжилсэн нийлэг ШИРХЭГ from our other sites