-Р ангийн Химийн целлюлозын татан буулгах

Looking to buy or sell -Р ангийн Химийн целлюлозын татан буулгах? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell -Р ангийн Химийн целлюлозын татан буулгах? List your company on Macro Market.

-Р ангийн Химийн целлюлозын татан буулгах дээд экспортлогчид АНУ-ын ($892 сая), Өмнөд Африк ($720 сая), Бразил ($578 сая), Канад ($398 сая) болон Швед ($345 сая) юм. Шилдэг импортлогч Хятад улс ($2.07 тэрбум), Энэтхэг улс ($514 сая), Индонез ($439 сая), Герман ($395 сая) болон Япон ($175 сая) байдаг.

-Р ангийн Химийн целлюлозын татан буулгах нь 4 оронтой SITC бүтээгдэхүүн.

-Р ангийн Химийн целлюлозын татан буулгах Trade

More on -Р ангийн Химийн целлюлозын татан буулгах from our other sites