Хог хаягдлыг баримт бичиг

Looking to buy or sell Хог хаягдлыг баримт бичиг? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Хог хаягдлыг баримт бичиг? List your company on Macro Market.

Хог хаягдлыг баримт бичиг дээд экспортлогчид АНУ-ын ($3.51 тэрбум), Нэгдсэн Вант Улс ($851 сая), Нидерланд ($660 сая), Япон ($649 сая) болон Герман ($525 сая) юм. Шилдэг импортлогч Хятад улс ($4.92 тэрбум), Герман ($811 сая), Энэтхэг улс ($662 сая), Нидерланд ($522 сая) болон Индонез ($417 сая) байдаг.

Хог хаягдлыг баримт бичиг нь дахин боловсруулах, хаягдал гэж нэрлэдэг.

Хог хаягдлыг баримт бичиг нь 4 оронтой SITC бүтээгдэхүүн.

Хог хаягдлыг баримт бичиг Trade

More on Хог хаягдлыг баримт бичиг from our other sites