Looking to buy or sell Тамхи хуулсан? List your company on Macro Market.

Тамхи хуулсан дээд экспортлогчид Бразил ($1.85 тэрбум), АНУ-ын ($919 сая сая), Энэтхэг улс ($507 сая сая), Малави ($476 сая сая) болон Бельги ($447 сая сая) юм. Шилдэг импортлогч Бельги ($1.07 тэрбум), Хятад улс ($624 сая сая), Герман ($622 сая сая), Польш ($458 сая сая) болон Индонез ($454 сая сая) байдаг.

Тамхи хуулсан нь 4 оронтой SITC бүтээгдэхүүн.

Тамхи хуулсан Trade

More on Тамхи хуулсан from our other sites