Хивэг, бусад үр тариа үлдэгдэл

Looking to buy or sell Хивэг, бусад үр тариа үлдэгдэл? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Хивэг, бусад үр тариа үлдэгдэл? List your company on Macro Market.

Хивэг, бусад үр тариа үлдэгдэл дээд экспортлогчид ОХУ- ($147 сая), АНУ-ын ($130 сая), Украйн ($104 сая), Герман ($101 сая) болон Франц ($76.4 сая) юм. Шилдэг импортлогч Турк ($281 сая), Нидерланд ($171 сая), Герман ($77.2 сая), Хятад улс ($48.1 сая) болон АНУ-ын ($46.7 сая) байдаг.

Хивэг, бусад үр тариа үлдэгдэл нь хурц үзүүртэй, эрдэнэ шиш, цагаан будаа гэж нэрлэдэг.

Хивэг, бусад үр тариа үлдэгдэл нь 4 оронтой SITC бүтээгдэхүүн.

Хивэг, бусад үр тариа үлдэгдэл Trade

More on Хивэг, бусад үр тариа үлдэгдэл from our other sites