Looking to buy or sell Цайны? List your company on Macro Market.

Цайны дээд экспортлогчид Бразил ($4.75 тэрбум), Колумб ($2.73 тэрбум), Герман ($2.4 тэрбум), Швейцарь улс ($2.34 тэрбум) болон Итали ($1.57 тэрбум) юм. Шилдэг импортлогч АНУ-ын ($5.05 тэрбум), Герман ($2.88 тэрбум), Франц ($2.27 тэрбум), Итали ($1.53 тэрбум) болон Нидерланд ($1.33 тэрбум) байдаг.

Цайны нь ногоон, шарж, орлогчид, буурцгаар, арьс гэж нэрлэдэг.

Цайны нь 4 оронтой SITC бүтээгдэхүүн.

Цайны Trade

More on Цайны from our other sites