Жимс Sugar хадгалуулсан

Looking to buy or sell Жимс Sugar хадгалуулсан? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Жимс Sugar хадгалуулсан? List your company on Macro Market.

Жимс Sugar хадгалуулсан дээд экспортлогчид Хятад улс ($133 сая), Итали ($58.8 сая), Нидерланд ($21.2 сая), Франц ($20.6 сая) болон АНУ-ын ($13.5 сая) юм. Шилдэг импортлогч Нэгдсэн Вант Улс ($34.3 сая), Япон ($33.9 сая), Герман ($25.3 сая), АНУ-ын ($24.8 сая) болон Франц ($24.7 сая) байдаг.

Жимс Sugar хадгалуулсан нь хальс гэж нэрлэдэг.

Жимс Sugar хадгалуулсан нь 4 оронтой SITC бүтээгдэхүүн.

Жимс Sugar хадгалуулсан Trade

More on Жимс Sugar хадгалуулсан from our other sites