Looking to buy or sell Хөлдөөсөн загас? List your company on Macro Market.

Хөлдөөсөн загас дээд экспортлогчид АНУ-ын ($2.6 тэрбум), ОХУ- ($2.25 тэрбум), Хятад улс ($2.07 тэрбум), Чили улс ($1.6 тэрбум) болон Норвеги улс ($1.45 тэрбум) юм. Шилдэг импортлогч Хятад улс ($3.1 тэрбум), Япон ($2.98 тэрбум), Өмнөд Солонгос ($1.45 тэрбум), АНУ-ын ($820 сая) болон Испани ($769 сая) байдаг.

Хөлдөөсөн загас нь 4 оронтой SITC бүтээгдэхүүн.

Хөлдөөсөн загас Trade

More on Хөлдөөсөн загас from our other sites