Салхины хэрэгсэл

$798 сая сая

Экспортын 927 of 1232
1995
2017

0.958

Бүтээгдэхүүний нарийн төвөгтэй 224 of 1232
1995
2017

CHN

топ Экспортлогч

USA

топ Импортлогчид
Looking to buy or sell Салхины хэрэгсэл? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Салхины хэрэгсэл? List your company on Macro Market.

927 хамгийн их арилжигдсан бүтээгдэхүүн Салхины хэрэгсэл and the 224 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Салхины хэрэгсэл дээд экспортлогчид Хятад улс ($191 сая сая), Япон ($128 сая сая), Герман ($110 сая сая), Франц ($97.9 сая сая) болон Индонез ($79.9 сая сая) юм. Шилдэг импортлогч АНУ-ын ($210 сая сая), Герман ($81.7 сая сая), Япон ($74.3 сая сая), Франц ($48.9 сая сая) болон Өмнөд Солонгос ($47.9 сая сая) байдаг.

Салхины хэрэгсэл нь clarinets, бүрээ, bagpipes, bassoon, Сакс гэж нэрлэдэг.

Салхины хэрэгсэл нь 4 оронтой HS92 бүтээгдэхүүн.

Салхины хэрэгсэл Trade

More on Салхины хэрэгсэл from our other sites