$766 сая

Экспортын 2193 of 4776
1995
2017

0.784

Бүтээгдэхүүний нарийн төвөгтэй 1127 of 4776
1995
2017

CHE

топ Экспортлогч

CHE

топ Импортлогчид
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

2193 хамгийн их арилжигдсан бүтээгдэхүүн and the 1130 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

дээд экспортлогчид Швейцарь улс ($229 сая), Хятад улс ($151 сая), Франц ($111 сая), Тайланд ($78.6 сая) болон Япон ($66.3 сая) юм. Шилдэг импортлогч Швейцарь улс ($208 сая), Япон ($118 сая), Хятад улс ($70.2 сая), Франц ($64.1 сая) болон Тайланд ($57.3 сая) байдаг.

нь 6 оронтой HS92 бүтээгдэхүүн.

Trade

More on from our other sites