Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

132 хамгийн их арилжигдсан бүтээгдэхүүн and the 720 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

дээд экспортлогчид АНУ-ын ($3.76 тэрбум), Герман ($2.89 тэрбум), Хятад улс ($2.24 тэрбум), Япон ($2.05 тэрбум) болон Нидерланд ($1.17 тэрбум) юм. Шилдэг импортлогч АНУ-ын ($4.56 тэрбум), Хятад улс ($2.04 тэрбум), Герман ($1.3 тэрбум), Нидерланд ($1.17 тэрбум) болон Япон ($973 сая сая) байдаг.

нь 6 оронтой HS92 бүтээгдэхүүн.

Trade

More on from our other sites