Нисэх онгоцны Launch тоног төхөөрөмж

$1.29 тэрбум

Экспортын 814 of 1232
1995
2017

0.435

Бүтээгдэхүүний нарийн төвөгтэй 449 of 1232
1995
2017

CAN

топ Экспортлогч

USA

топ Импортлогчид
Looking to buy or sell Нисэх онгоцны Launch тоног төхөөрөмж? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Нисэх онгоцны Launch тоног төхөөрөмж? List your company on Macro Market.

814 хамгийн их арилжигдсан бүтээгдэхүүн Нисэх онгоцны Launch тоног төхөөрөмж and the 448 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Нисэх онгоцны Launch тоног төхөөрөмж дээд экспортлогчид Канад ($473 сая), АНУ-ын ($291 сая), Нэгдсэн Вант Улс ($138 сая), Нидерланд ($65.3 сая) болон Испани ($63.5 сая) юм. Шилдэг импортлогч АНУ-ын ($278 сая), Хятад улс ($267 сая), Канад ($115 сая), Япон ($64.7 сая) болон Нэгдсэн Вант Улс ($58.6 сая) байдаг.

Нисэх онгоцны Launch тоног төхөөрөмж нь 4 оронтой HS92 бүтээгдэхүүн.

Нисэх онгоцны Launch тоног төхөөрөмж Trade

More on Нисэх онгоцны Launch тоног төхөөрөмж from our other sites