Тээврийн хэрэгслийн эд анги

$364 тэрбум

Экспортын 6 of 1232
1995
2017

1.09

Бүтээгдэхүүний нарийн төвөгтэй 173 of 1232
1995
2017

DEU

топ Экспортлогч

USA

топ Импортлогчид
Looking to buy or sell Тээврийн хэрэгслийн эд анги? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Тээврийн хэрэгслийн эд анги? List your company on Macro Market.

6 хамгийн их арилжигдсан бүтээгдэхүүн Тээврийн хэрэгслийн эд анги and the 173 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Тээврийн хэрэгслийн эд анги дээд экспортлогчид Герман ($64.1 тэрбум), Япон ($34.9 тэрбум), Хятад улс ($31.1 тэрбум), Мексик ($28 тэрбум) болон АНУ-ын ($23 тэрбум) юм. Шилдэг импортлогч АНУ-ын ($67.1 тэрбум), Герман ($42.1 тэрбум), Хятад улс ($26.7 тэрбум), Мексик ($25.2 тэрбум) болон Испани ($15.9 тэрбум) байдаг.

Тээврийн хэрэгслийн эд анги Польш болон Румын дээд экспортын.

Тээврийн хэрэгслийн эд анги Мексик, Чех улс, Унгар, Румын, Словак болон Узбекстан дээд импортын.

Тээврийн хэрэгслийн эд анги нь машины эд анги, авто, элэгсэг, метр, мэдрэгч, эхлүүлэх, унтраалга, генератор, дуу намсгагч гэж нэрлэдэг.

Тээврийн хэрэгслийн эд анги нь 4 оронтой HS92 бүтээгдэхүүн.

Тээврийн хэрэгслийн эд анги Trade

More on Тээврийн хэрэгслийн эд анги from our other sites