Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

356 хамгийн их арилжигдсан бүтээгдэхүүн and the 938 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

дээд экспортлогчид Япон ($2.41 тэрбум), Хятад улс ($1.01 тэрбум), Өмнөд Солонгос ($882 сая), Филиппин ($609 сая) болон Бусад Ази, ($598 сая) юм. Шилдэг импортлогч Хятад улс ($2.72 тэрбум), Герман ($890 сая), Бусад Ази, ($644 сая), Өмнөд Солонгос ($598 сая) болон Вьетнам ($345 сая) байдаг.

нь 6 оронтой HS92 бүтээгдэхүүн.

Trade

More on from our other sites