Байгалийн полимер

$2.1 тэрбум

Экспортын 693 of 1232
1995
2017

0.925

Бүтээгдэхүүний нарийн төвөгтэй 233 of 1232
1995
2017

CHN

топ Экспортлогч

USA

топ Импортлогчид
Looking to buy or sell Байгалийн полимер? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Байгалийн полимер? List your company on Macro Market.

693 хамгийн их арилжигдсан бүтээгдэхүүн Байгалийн полимер and the 233 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Байгалийн полимер дээд экспортлогчид Хятад улс ($529 сая сая), АНУ-ын ($320 сая сая), Швед ($231 сая сая), Франц ($211 сая сая) болон Итали ($105 сая сая) юм. Шилдэг импортлогч АНУ-ын ($258 сая сая), Япон ($197 сая сая), Герман ($167 сая сая), Франц ($123 сая сая) болон Хятад улс ($84.3 сая сая) байдаг.

Байгалийн полимер нь уураг, давс, уураг, эфир, linoxyn гэж нэрлэдэг.

Байгалийн полимер нь 4 оронтой HS92 бүтээгдэхүүн.

Байгалийн полимер Trade

More on Байгалийн полимер from our other sites