Рапс

$11.2 тэрбум

Экспортын 279 of 1232
1995
2017

0.029

Бүтээгдэхүүний нарийн төвөгтэй 651 of 1232
1995
2017

CAN

топ Экспортлогч

DEU

топ Импортлогчид
Looking to buy or sell Рапс? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Рапс? List your company on Macro Market.

279 хамгийн их арилжигдсан бүтээгдэхүүн Рапс and the 651 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Рапс дээд экспортлогчид Канад ($5.1 тэрбум), Австрали ($1.21 тэрбум), Украйн ($888 сая сая), Франц ($829 сая сая) болон Румын ($581 сая сая) юм. Шилдэг импортлогч Герман ($2.58 тэрбум), Хятад улс ($2.12 тэрбум), Япон ($1.13 тэрбум), Бельги, Люксембург ($1.04 тэрбум) болон Мексик ($714 сая сая) байдаг.

Рапс нь Рапс гэж нэрлэдэг.

Рапс нь 4 оронтой HS92 бүтээгдэхүүн.

Рапс Trade

More on Рапс from our other sites