$4.17 тэрбум

Экспортын 670 of 5026
2008
2017

0.355

Бүтээгдэхүүний нарийн төвөгтэй 2051 of 5026
2008
2017

XXB

топ Экспортлогч

CHN

топ Импортлогчид
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

670 хамгийн их арилжигдсан бүтээгдэхүүн and the 2050 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

дээд экспортлогчид Бусад Ази, ($1.18 тэрбум), Герман ($1.06 тэрбум), Хятад улс ($773 сая сая), Япон ($293 сая сая) болон Вьетнам ($221 сая сая) юм. Шилдэг импортлогч Хятад улс ($1.71 тэрбум), Нидерланд ($1.06 тэрбум), Бусад Ази, ($369 сая сая), Япон ($295 сая сая) болон Вьетнам ($176 сая сая) байдаг.

нь 6 оронтой HS07 бүтээгдэхүүн.

Trade

More on from our other sites