$2.08 тэрбум

Экспортын 1227 of 5026
2008
2017

1.25

Бүтээгдэхүүний нарийн төвөгтэй 464 of 5026
2008
2017

XXB

топ Экспортлогч

CHN

топ Импортлогчид
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

1227 хамгийн их арилжигдсан бүтээгдэхүүн and the 464 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

дээд экспортлогчид Бусад Ази, ($349 сая), Япон ($339 сая), Өмнөд Солонгос ($287 сая), Герман ($239 сая) болон Хятад улс ($194 сая) юм. Шилдэг импортлогч Хятад улс ($359 сая), Итали ($323 сая), Энэтхэг улс ($262 сая), Турк ($94.4 сая) болон Тайланд ($81.7 сая) байдаг.

нь 6 оронтой HS07 бүтээгдэхүүн.

Trade

More on from our other sites