$11.7 тэрбум

Экспортын 231 of 5026
2008
2017

1.09

Бүтээгдэхүүний нарийн төвөгтэй 673 of 5026
2008
2017

NLD

топ Экспортлогч

CHN

топ Импортлогчид
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

231 хамгийн их арилжигдсан бүтээгдэхүүн and the 673 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

дээд экспортлогчид Нидерланд ($1.75 тэрбум), АНУ-ын ($1.7 тэрбум), Герман ($1.3 тэрбум), Бельги, Люксембург ($1.08 тэрбум) болон Хятад улс ($937 сая сая) юм. Шилдэг импортлогч Хятад улс ($1.16 тэрбум), Герман ($1.03 тэрбум), Итали ($571 сая сая), АНУ-ын ($501 сая сая) болон Турк ($477 сая сая) байдаг.

нь 6 оронтой HS07 бүтээгдэхүүн.

Trade

More on from our other sites