$1.04 тэрбум

Экспортын 865 of 1236
2003
2017

0.983

Бүтээгдэхүүний нарийн төвөгтэй 219 of 1236
2003
2017

CHE

топ Экспортлогч

CHE

топ Импортлогчид
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

865 хамгийн их арилжигдсан бүтээгдэхүүн and the 219 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

дээд экспортлогчид Швейцарь улс ($297 сая сая), Хятад улс ($241 сая сая), Франц ($130 сая сая), Тайланд ($101 сая сая) болон Япон ($85.5 сая сая) юм. Шилдэг импортлогч Швейцарь улс ($342 сая сая), Япон ($142 сая сая), Хятад улс ($88.7 сая сая), Тайланд ($81.6 сая сая) болон Франц ($75.4 сая сая) байдаг.

нь 4 оронтой HS02 бүтээгдэхүүн.

Trade

More on from our other sites