$3.93 тэрбум

Экспортын 701 of 5085
2003
2017

1.58

Бүтээгдэхүүний нарийн төвөгтэй 179 of 5085
2003
2017

JPN

топ Экспортлогч

XXB

топ Импортлогчид
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

701 хамгийн их арилжигдсан бүтээгдэхүүн and the 181 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

дээд экспортлогчид Япон ($1.12 тэрбум), АНУ-ын ($765 сая сая), Малайз ($692 сая сая), Хятад улс ($278 сая сая) болон Бусад Ази, ($193 сая сая) юм. Шилдэг импортлогч Бусад Ази, ($803 сая сая), Хятад улс ($682 сая сая), Өмнөд Солонгос ($586 сая сая), АНУ-ын ($352 сая сая) болон Сингапур ($337 сая сая) байдаг.

нь 6 оронтой HS02 бүтээгдэхүүн.

Trade

More on from our other sites