$51.6 מיליארדים

יצוא 55ה - of 1232
1998
2017

1.26

מורכבות מוצר 115ה - of 1232
1998
2017

USA

למעלה יצואן

USA

יבואן למעלה
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

the 55ה - most traded product and the 115ה - most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

The top exporters of are ארצות הברית ($11.4 מיליארדים), אירלנד ($5.43 מיליארדים), שוויץ ($5.29 מיליארדים), גרמניה ($5.1 מיליארדים) ו הולנד ($4.08 מיליארדים). The top importers are ארצות הברית ($7.43 מיליארדים), הולנד ($5.58 מיליארדים), גרמניה ($5.03 מיליארדים), צרפת ($3.35 מיליארדים) ו יפן ($2.92 מיליארדים).

a 4 digit HS96 product.

Trade

More on from our other sites