$34.5 מיליארדים

יצוא 60ה - of 4914
1998
2017

1.38

מורכבות מוצר 315ה - of 4914
1998
2017

CHN

למעלה יצואן

USA

יבואן למעלה
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

the 60ה - most traded product and the 318ה - most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

The top exporters of are סין ($14.2 מיליארדים), גרמניה ($3 מיליארדים), מקסיקו ($2.41 מיליארדים), ארצות הברית ($2.04 מיליארדים) ו יפן ($2 מיליארדים). The top importers are ארצות הברית ($8.73 מיליארדים), גרמניה ($2.28 מיליארדים), יפן ($2.24 מיליארדים), סין ($1.94 מיליארדים) ו מקסיקו ($1.52 מיליארדים).

a 6 digit HS96 product.

Trade

More on from our other sites