$22.6 מיליארדים

יצוא 106ה - of 5026
2008
2017

1.21

מורכבות מוצר 517ה - of 5026
2008
2017

DEU

למעלה יצואן

USA

יבואן למעלה
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

the 106ה - most traded product and the 517ה - most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

The top exporters of are גרמניה ($2.87 מיליארדים), ארצות הברית ($2.7 מיליארדים), סין ($2.5 מיליארדים), יפן ($2.43 מיליארדים) ו הונגריה ($1.65 מיליארדים). The top importers are ארצות הברית ($3.54 מיליארדים), גרמניה ($2.45 מיליארדים), סין ($2.41 מיליארדים), מקסיקו ($963 מיליון) ו יפן ($918 מיליון).

a 6 digit HS07 product.

Trade

More on from our other sites