$4.07 מיליארדים

יצוא 687ה - of 5026
2008
2017

1.42

מורכבות מוצר 283ה - of 5026
2008
2017

DEU

למעלה יצואן

USA

יבואן למעלה
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

the 687ה - most traded product and the 282ה - most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

The top exporters of are גרמניה ($581 מיליון), ארצות הברית ($557 מיליון), סין ($509 מיליון), יפן ($377 מיליון) ו שוויץ ($267 מיליון). The top importers are ארצות הברית ($612 מיליון), סין ($523 מיליון), גרמניה ($337 מיליון), מקסיקו ($289 מיליון) ו יפן ($185 מיליון).

a 6 digit HS07 product.

Trade

More on from our other sites