$7.28 מיליארדים

יצוא 380ה - of 5026
2008
2017

1.93

מורכבות מוצר 45ה - of 5026
2008
2017

DEU

למעלה יצואן

USA

יבואן למעלה
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

the 380ה - most traded product and the 45ה - most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

The top exporters of are גרמניה ($1.43 מיליארדים), ארצות הברית ($1.16 מיליארדים), סין ($778 מיליון), יפן ($677 מיליון) ו צרפת ($622 מיליון). The top importers are ארצות הברית ($1.42 מיליארדים), גרמניה ($760 מיליון), סין ($661 מיליון), יפן ($575 מיליון) ו הולנד ($532 מיליון).

a 6 digit HS07 product.

Trade

More on from our other sites