$1.79 מיליארדים

יצוא 1360ה - of 5026
2008
2017

1.82

מורכבות מוצר 74ה - of 5026
2008
2017

USA

למעלה יצואן

CHN

יבואן למעלה
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

the 1360ה - most traded product and the 74ה - most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

The top exporters of are ארצות הברית ($590 מיליון), גרמניה ($415 מיליון), הודו ($135 מיליון), יפן ($105 מיליון) ו סינגפור ($102 מיליון). The top importers are סין ($337 מיליון), ארצות הברית ($296 מיליון), יפן ($213 מיליון), סינגפור ($132 מיליון) ו גרמניה ($102 מיליון).

a 6 digit HS07 product.

Trade

More on from our other sites