$12.7 מיליארדים

יצוא 207ה - of 5026
2008
2017

1.21

מורכבות מוצר 527ה - of 5026
2008
2017

USA

למעלה יצואן

NLD

יבואן למעלה
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

the 207ה - most traded product and the 527ה - most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

The top exporters of are ארצות הברית ($3.06 מיליארדים), אירלנד ($1.72 מיליארדים), גרמניה ($1.35 מיליארדים), הולנד ($906 מיליון) ו שוויץ ($837 מיליון). The top importers are הולנד ($1.41 מיליארדים), גרמניה ($1.35 מיליארדים), ארצות הברית ($1.24 מיליארדים), סין ($971 מיליון) ו בלגיה לוקסמבורג ($729 מיליון).

a 6 digit HS07 product.

Trade

More on from our other sites