$9.5 מיליארדים

יצוא 284ה - of 5026
2008
2017

1.48

מורכבות מוצר 233ה - of 5026
2008
2017

USA

למעלה יצואן

NLD

יבואן למעלה
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

the 284ה - most traded product and the 233ה - most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

The top exporters of are ארצות הברית ($2.78 מיליארדים), הולנד ($1.35 מיליארדים), סינגפור ($752 מיליון), גרמניה ($612 מיליון) ו אירלנד ($562 מיליון). The top importers are הולנד ($1.61 מיליארדים), ארצות הברית ($1.28 מיליארדים), יפן ($723 מיליון), גרמניה ($693 מיליון) ו בלגיה לוקסמבורג ($657 מיליון).

a 6 digit HS07 product.

Trade

More on from our other sites