$169 מיליארדים

יצוא 11ה - of 1221
2008
2017

0.536

מורכבות מוצר 415ה - of 1221
2008
2017

USA

למעלה יצואן

CHN

יבואן למעלה
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

the 11ה - most traded product and the 415ה - most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

The top exporters of are ארצות הברית ($53.7 מיליארדים), צרפת ($47.9 מיליארדים), גרמניה ($28.2 מיליארדים), קנדה ($6.93 מיליארדים) ו אירלנד ($5.35 מיליארדים). The top importers are סין ($24.1 מיליארדים), ארצות הברית ($18.4 מיליארדים), אירלנד ($12.4 מיליארדים), גרמניה ($12.2 מיליארדים) ו בריטניה ($9.7 מיליארדים).

the top export of צרפת ו ברמודה.

the top import of אירלנד, קטאר ו אתיופיה.

a 4 digit HS07 product.

Trade

More on from our other sites