$17.1 מיליארדים

יצוא 141ה - of 5026
2008
2017

1.28

מורכבות מוצר 422ה - of 5026
2008
2017

DEU

למעלה יצואן

USA

יבואן למעלה
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

the 141ה - most traded product and the 422ה - most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

The top exporters of are גרמניה ($3.2 מיליארדים), סין ($2.27 מיליארדים), מקסיקו ($1.32 מיליארדים), יפן ($1.24 מיליארדים) ו ארצות הברית ($1.17 מיליארדים). The top importers are ארצות הברית ($3.88 מיליארדים), גרמניה ($1.69 מיליארדים), מקסיקו ($1.37 מיליארדים), סין ($973 מיליון) ו בריטניה ($799 מיליון).

a 6 digit HS07 product.

Trade

More on from our other sites