$8.29 מיליארדים

יצוא 339ה - of 1221
2008
2017

0.828

מורכבות מוצר 281ה - of 1221
2008
2017

DEU

למעלה יצואן

USA

יבואן למעלה
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

the 339ה - most traded product and the 281ה - most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

The top exporters of are גרמניה ($1.54 מיליארדים), סין ($941 מיליון), שוויץ ($701 מיליון), איטליה ($463 מיליון) ו ארצות הברית ($452 מיליון). The top importers are ארצות הברית ($888 מיליון), סין ($629 מיליון), גרמניה ($400 מיליון), סעודיה ($313 מיליון) ו בריטניה ($253 מיליון).

a 4 digit HS07 product.

Trade

More on from our other sites