$61 מיליארדים

יצוא 39ה - of 1221
2008
2017

1.19

מורכבות מוצר 140ה - of 1221
2008
2017

DEU

למעלה יצואן

USA

יבואן למעלה
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

the 39ה - most traded product and the 140ה - most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

The top exporters of are גרמניה ($11.6 מיליארדים), ארצות הברית ($7.97 מיליארדים), סין ($6.74 מיליארדים), יפן ($2.93 מיליארדים) ו בריטניה ($2.65 מיליארדים). The top importers are ארצות הברית ($8.12 מיליארדים), גרמניה ($5.62 מיליארדים), סין ($4.08 מיליארדים), צרפת ($2.44 מיליארדים) ו מקסיקו ($2.2 מיליארדים).

a 4 digit HS07 product.

Trade

More on from our other sites