$15.1 מיליארדים

יצוא 158ה - of 5026
2008
2017

1.64

מורכבות מוצר 151ה - of 5026
2008
2017

USA

למעלה יצואן

DEU

יבואן למעלה
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

the 158ה - most traded product and the 151ה - most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

The top exporters of are ארצות הברית ($3.76 מיליארדים), גרמניה ($1.93 מיליארדים), איטליה ($1.56 מיליארדים), שוויץ ($1.18 מיליארדים) ו יפן ($963 מיליון). The top importers are גרמניה ($1.22 מיליארדים), איטליה ($1.05 מיליארדים), צרפת ($888 מיליון), מקסיקו ($829 מיליון) ו יפן ($722 מיליון).

a 6 digit HS07 product.

Trade

More on from our other sites