$31.5 מיליארדים

יצוא 69ה - of 5026
2008
2017

1.51

מורכבות מוצר 214ה - of 5026
2008
2017

USA

למעלה יצואן

FRA

יבואן למעלה
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

the 69ה - most traded product and the 214ה - most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

The top exporters of are ארצות הברית ($12.6 מיליארדים), בריטניה ($3.94 מיליארדים), צרפת ($3.51 מיליארדים), גרמניה ($1.92 מיליארדים) ו יפן ($1.28 מיליארדים). The top importers are צרפת ($5 מיליארדים), גרמניה ($4.72 מיליארדים), בריטניה ($4.06 מיליארדים), יפן ($2.87 מיליארדים) ו הונג קונג ($1.97 מיליארדים).

a 6 digit HS07 product.

Trade

More on from our other sites