$100 מיליארדים

יצוא 17ה - of 1221
2008
2017

0.626

מורכבות מוצר 375ה - of 1221
2008
2017

USA

למעלה יצואן

FRA

יבואן למעלה
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

the 17ה - most traded product and the 375ה - most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

The top exporters of are ארצות הברית ($28.3 מיליארדים), בריטניה ($14.9 מיליארדים), צרפת ($9.1 מיליארדים), גרמניה ($8.31 מיליארדים) ו קנדה ($4.48 מיליארדים). The top importers are צרפת ($11.8 מיליארדים), גרמניה ($8.88 מיליארדים), בריטניה ($7.77 מיליארדים), ארצות הברית ($7.33 מיליארדים) ו סין ($6.82 מיליארדים).

a 4 digit HS07 product.

Trade

More on from our other sites